مطالب توسط علی ذاکری

تشخیص خرابی باتری و دینام

باتری ها معمولا به دو صورت اعلام خرابی می کنند: 1. قطع کامل یعنی به صورتی که دیگر باتری آمپراژ لازم برای استارت را به هیچ وجه از خود نشان نمی دهد. 2. عملکرد ضعیف باتری یا در اصطلاح زور زدن باتری حال از کجا بدانیم باتری خراب است یا خالی شده است؟ یا از […]

باتری چیست ؟

باتری یا پیل الکتریکی (ولتائیک) منبعی از انرژی پتانسیل الکتریکی است که در درون آن با انجام واکنش‌های شیمیایی، انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود، این انرژی در قطب‌های باتری قابل دریافت است. انرژی قابل دریافت در قطب‌های باتری به ازای واحد بار الکتریکی را نیروی محرکه الکتریکی(Electromotive force یا emf) باتری می‌گویند و آن را با یکای ولت اندازه‌گیریمی‌کنند. قطب مثبت باتری را کاتد و […]